• Skattesystemet i Luxembourg

    Du kender det danske skattesystem og en sammenligning mellem dette og det luxembourgske er derfor relevant. For hvordan er skattesystemet i Luxembourg? Du bliver anset som [...]
  • Beskatningen af pensioner i Luxembourg afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til Luxembourg, vil de typiske danske pensioner så som ratepensioner, livrenter, [...]
  • Ved en udstationering afgøres den danske skatteposition af, hvad der sker med medarbejderens danske helårsbolig, hvor en eventuel familie befinder sig, og hvor lang [...]
  • I november er skatteansættelsen for det nye år at finde i din skattemappe. Skat har indført en ny uvane, hvor der i utallige situationer foretages forhøjelser i dine [...]

Betaler du for meget i skat?

 Følg med i ændringer og nye skattemuligheder her

  • Hvis du skal arbejde i Luxembourg, afhænger din skattemæssige situation af  mange faktorer så som: Bevaret eller ikke bevaret bolig i Danmark Husstand i Danmark eller ej [...]
  • Beskatningen af pensioner i Luxembourg afhænger helt af, fra hvilket land pensionerne stammer, og hvilken type pension der er tale om. Hvis du flytter fra Danmark til [...]